Przyjmujemy zapisy przez cały rok!

  • Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
  • Przyjmujemy dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności i prowadzimy zajęcia indywidualne z dziećmi niepełnosprawnymi oraz tymi, które wymagają wczesnego wspomagania rozwoju w tym zajęcia hipoterapii, dogoterapii, terapii sensorycznej, korekcyjno-kompensacyjne, terapii behawioralnej, terapii ręki
  • diagnozujemy potrzeby edukacyjne i rozwojowe naszych wychowanków i posiadamy zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • Oferujemy smaczne, zdrowe posiłki z własnej kuchni, także z uwzględnieniem specjalnej diety
  • Posiadamy bogaty kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych
  • Mamy piękny i duży ogród przedszkolny wyposażony w certyfikowany sprzęt do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu
  • Posiadamy przestronne, jasne, kolorowe sale dydaktyczne, sale gimnastyczne, bogatą bazę pomocy dydaktycznych
  • Organizujemy cykliczne spektakle lalkowe w ramach współpracy z teatrami dla dzieci

Wrzesień w gabinecie logopedycznym

We wrześniu rozpoczynam badania mowy dzieci we wszystkich grupach przedszkolnych. Celem badań jest wyłonienie dzieci wymagających opieki logopedycznej. Każdy przedszkolak spotka się ze mną w celu zdiagnozowania mowy i nie tylko. Badanie logopedyczne obejmuje:
• Orientacyjne badanie słuchu fizjologicznego
• Badanie sprawności artykulatorów
• Badanie płynności mowy
• Badanie nadawania i rozumienia mowy
• Badanie funkcji połykowej i oddechowej
• Badanie budowy aparatu artykulacyjnego
• Badanie słuchu fonematycznego

W razie potrzeby logopeda kieruje dziecko na dodatkowe badania specjalistyczne (laryngologiczne, ortodontyczne, foniatryczne, psychologiczne).
Jak wygląda badanie?

Starsze dzieci 4,5,6 letnie spotykają się z logopedą w gabinecie i tam przeprowadzone zostanie badanie, polegające na rozmowie, nazywaniu ilustracji, odpowiadaniu na pytania, zabawie, liczeniu, układaniu puzzli i.t.p. Badanie przebiega w miłej atmosferze

Każde dziecko ma wypełnioną kartę badania mowy, która stanowi dokument diagnozujący stan mowy, sprawność artykulatorów, słuch, rozumienie poleceń.

Po zdiagnozowaniu dzieci zakwalifikowane zostaną na indywidualną terapię logopedyczną. Zajęcia indywidualne rozpoczną się w październiku, po wcześniejszym zapoznaniu rodziców z wynikami badań i wyrażeniu zgody na uczestnictwo dzieci w zajęciach.