Przyjmujemy zapisy przez cały rok!

  • Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
  • Przyjmujemy dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności i prowadzimy zajęcia indywidualne z dziećmi niepełnosprawnymi oraz tymi, które wymagają wczesnego wspomagania rozwoju w tym zajęcia hipoterapii, dogoterapii, terapii sensorycznej, korekcyjno-kompensacyjne, terapii behawioralnej, terapii ręki
  • diagnozujemy potrzeby edukacyjne i rozwojowe naszych wychowanków i posiadamy zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • Oferujemy smaczne, zdrowe posiłki z własnej kuchni, także z uwzględnieniem specjalnej diety
  • Posiadamy bogaty kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych
  • Mamy piękny i duży ogród przedszkolny wyposażony w certyfikowany sprzęt do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu
  • Posiadamy przestronne, jasne, kolorowe sale dydaktyczne, sale gimnastyczne, bogatą bazę pomocy dydaktycznych
  • Organizujemy cykliczne spektakle lalkowe w ramach współpracy z teatrami dla dzieci
 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>