Nasze przedszkole

  Niepubliczne „Przedszkole w parku”,  byłe Przedszkole  nr 1, jest najstarszym przedszkolem w Lipnie. Właścicielka, Maria Lapierre-Mróz w lipcu i sierpniu 2012r. przeprowadziła  generalny remont wnętrza przedszkola zgodnie z najnowocześniejszymi standardami, uruchamiając je jako placówkę niepubliczną  we wrześniu 2012 roku. Organem prowadzącym jest Krzysztof  Mróz . Konsultantką jest Agata Lapierre-Mróz dyrektor i współwłaściciel żłobka i przedszkola w Łomiankach oraz Wanda Mróz wieloletnia, obecnie emerytowana dyrektor wiodącego przedszkola w Warszawie.

Działka z budynkiem przedszkola położona jest w centrum miasta z dala od miejskiego zgiełku w sąsiedztwie  parku Miejskiego. Ogród przedszkolny otoczony jest starodrzewiem, na jego terenie w ciągu ostatnich trzech lat posadzono świerki, brzozy, modrzewie, drzewa i krzewy owocowe, wyposażony jest w certyfikowany sprzęt do zabaw.

Miejsce jest wyjątkowo bezpieczne i spokojne, wyróżnia się spośród innych placówek swoim malowniczym położeniem. Wszystkie sale zajęć znajdują się na parterze z 3 wyjściami ewakuacyjnymi.

Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, w pięknych kolorach, z ręcznie malowanymi ozdobami, doskonale wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw. Meble dziecięce są dostosowane do wzrostu dzieci. Właścicielka  systematycznie co roku poprawia warunki działalności przedszkola. W kolejnych latach wyremontowała kuchnię i zaplecze kuchenne, oraz wyposażyła je w najnowocześniejszy sprzęt spełniający standardy unijne, ociepliła ściany budynku i położyła nową elewację w pięknym, zielonym kolorze, współgrającym z parkowym otoczeniem. Powstała nowa łazienka przy jednej z sal zabaw oraz wymieniono całą instalację ciepłowniczą. Zdjęto wszystkie płyty betonowe w ogrodzie i na placu zabaw. W ich miejsce położono kostkę. Udrożniono niedziałającą od lat instalację burzową. Ponad 100m2 holu wyłożono terakotą.  Trzy sale zabaw zostały całkowicie przemalowane i doposażone w nowe meble i zabawki. Postawiono ogrodzenie oddzielające zaplecze przedszkolne od placu zabaw. Wymieniono całe pokrycie dachu i wyremontowano wentylację.

Przedszkole zatrudnia 9 nauczycieli z tytułem magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wśród nich dyrektora z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu placówkami oświatowymi, oraz nauczycieli specjalistów:  logopedii,  surdopedagogiki, terapii behawioralnej,   dogoterapii,  pedagogiki terapeutycznej i rewalidacji, pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, rekreacji ruchowej, hipoterapii, terapii ręki,  integracji sensorycznej,  oligofrenopedagogiki, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trener umiejętności społecznych i technik poznawczo-behawioralnych, zaburzeń neurorozwojowych ADHD, AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA .  Zatrudniamy także psychologa z przygotowaniem pedagogicznym  i trenera tańca. Za higienę i ochronę zdrowia odpowiedzialna jest doświadczona pielęgniarka.  Wszyscy nasi nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Oprócz tego w ramach czesnego prowadzone są zajęcia:

  1. języka angielskiego codziennie
  2. zajęcia katechezy
  3. hipoterapii ( odpłatnie dla dzieci zdrowych)
  4. dogoterapii
  5. rytmiki
  6. języka migowego (grupa 6 latków)

Oprócz nauczycieli przedszkole zatrudnia 2 osoby jako pomoc nauczyciela oraz ogrodnika i opiekuna koni. Prowadzimy także konsultacje rodziców z psychologiem. Wszyscy pracownicy naszego przedszkola przechodzą co roku szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zwierzęta w naszym przedszkolu:  kucyki, suczka rasy golden retriever, żółw, rybki w akwarium.

Wszystkie pomieszczenia przedszkola są regularnie ozonowane (dezynfekcja) nowoczesnym sprzętem.