Nasze atuty

 

 • Znajdujemy się w samym centrum miasta, w sąsiedztwie pięknego lipnowskiego Parku G. Narutowicza, z dala od zgiełku i hałasu, w enklawie ciszy i bezpieczeństwa dla dzieci.
 • Budynek jest jednokondygnacyjny, funkcjonalny, architektonicznie dostosowany również dla dzieci niepełnosprawnych, z nowoczesnym zapleczem kuchennym.
 • Organizujemy posiłki dostosowane do potrzeb i wymogów żywieniowych dzieci zdrowych i takich, które wymagają specjalnej diety (cukrzyca, celiaklia, alergia, itp.).  Personel kuchenny jest na bieżąco szkolony w zakresie ochrony zdrowia dzieci poprzez odpowiednio zbilansowane żywienie.
 • Wszyscy pracownicy mają zapewnione coroczne szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP i P/POŻ.
 • Posiadamy bardzo dobrze wyposażone sale do zajęć opiekuńczo- wychowawczych, dydaktycznych, bogatą bazę pomocy, kąciki do zabaw tematycznych, gabinet logopedyczno-psychologiczny.
 • Mamy zadrzewiony duży ogród przedszkolny, który systematycznie wzbogacany jest w certyfikowany sprzęt do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.
 • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie magisterskie w wymaganym kierunku – na bieżąco podnoszącą swoje kompetencje w pracy z dziećmi o zróżnicowanym przebiegu rozwoju psycho-ruchowego (kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje).
 • Zapewniamy stałą opiekę specjalistów: nauczyciela wspomagającego, logopedy/pedagoga terapii pedagogicznej  i psychologa, oligofrenopedagoga, nauczyciela języka angielskiego, nauczyciela rytmiki oraz instruktora zajęć tanecznych.
 • Rodzice naszych wychowanków mogą liczyć w każdej chwili na wsparcie i konsultacje psychologiczno-pedagogiczne. Proponujemy comiesięczne spotkania w ramach szkoły dla rodziców.
 • Prowadzimy diagnozę potrzeb edukacyjnych dzieci, w tym diagnozę rozwoju mowy.
 • Organizujemy wczesne wspieranie rozwoju dzieci.
 • Mamy bogaty kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych.
 • Uczestniczymy w akcjach charytatywnych i organizujemy pomoc na rzecz środowiska lokalnego.
 • Organizujemy cykliczne spektakle lalkowe i żywoplanowe w ramach współpracy z teatrem „ Pinokio” z Nowego Sącza.
 • Stwarzamy dzieciom warunki bezpośredniego doświadczania przyrody; zajęcia w parku, opieka nad zwierzętami i hodowla roślin w przedszkolnym ogródku.
 • Umożliwiamy rodzicom obserwację zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w okresie adaptacji.
 • Możemy pochwalić się licznymi osiągnięciami naszych wychowanków biorących udział w konkursach ekologicznych, przeglądach artystycznych, olimpiadach sportowych, etc…
 • Nasza działalność została wysoko oceniona podczas mierzenia jakości pracy placówki przez władze oświatowe.
 • Rekrutacja odbywa się przez cały rok szkolny.
 • Przyjmujemy dzieci o różnymi rodzajami niepełnosprawności .