Porady dla rodziców

Logopeda w przedszkolu – porady dla rodziców

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dziecka w  przedszkolu prowadzę program profilaktyki i terapii logopedycznej.
W przedszkolu funkcjonuje gabinet logopedyczny, a zajęcia logopedy z dziećmi odbywają się w wyznaczone dni.

Zadaniem logopedy nie jest jedynie dbałość o poprawne wybrzmiewanie poszczególnych głosek. Podczas badań a także w trakcie terapii logopedycznej zwracam uwagę na artykulację, oddech, głos, zakres słownictwa i jego rozumienie, motywację do mówienia oraz poziom umiejętności opowiadania. Przeprowadzam orientacyjne badania słuchu, zwracam uwagę na zgryz dziecka i w zależności od potrzeb kieruję na konsultacje ortodontyczną, laryngologiczną i audiologiczne badanie słuchu.

Wszystkie dzieci w przedszkolu mają kontakt z logopedą.
Młodsze (3,4 – latki) spotykają się z logopedą w ramach ćwiczeń profilaktycznych. To dla tej grupy realizuję program zajęć profilaktycznych. W trakcie grupowych ćwiczeń logopedycznych szczególna wagę przywiązuję do ćwiczeń oddechowych, narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych.

Dzieci 5 i 6 letnie spotykają się na indywidualnych zajęciach z logopedą w gabinecie logopedycznym. Po przeprowadzonych wcześniej badaniach mowy i postawieniu diagnozy w zależności od potrzeb dzieci zakwalifikowane są na terapię indywidualną.
Zachęcam do współpracy rodziców dzieci uczęszczających na ćwiczenia indywidualne. Rodzice pełnią bardzo ważną rolę w procesie reedukacji mowy. Po zajęciach w przedszkolu powinni utrwalać ćwiczenia ze swoimi pociechami, wspierać, chwalić, pomagać. Współpraca rodziców, logopedy i nauczycieli warunkuje sukces.

O zakończeniu terapii logopedycznej możemy mówić wówczas gdy wymowa poprawna utrwali się w mowie potocznej.
Częsty kontakt dzieci z logopedą a także współpraca z rodzicami i nauczycielami przekłada się na efektywność naszej pracy i dobre samopoczucie naszych wychowanków.
Staram się by dzieci kończące edukację w naszym przedszkolu wkroczyły do szkoły bez obarczeń spowodowanych wadą wymowy, a tym samym bez kompleksów i zahamowań co bezpośrednio przekłada się na jakość w nauce czytania i pisania.

Wspierajmy rozwój mowy naszych dzieci

Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania się rozwoju jego osobowości w ogóle. Dzięki rozumieniu mowy poznaje ono otaczający świat. Dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.
Rodzice i najbliżsi chcą wspierać dziecko w tym trudnym procesie jakim jest nauka mowy. Możemy i powinniśmy pomóc dziecku pamiętając o zasadach, które są jednocześnie zaleceniami dotyczącymi wczesnej profilaktyki.