Uwagi dla rodziców

Pamiętajcie!

Wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia powinny być poprawne
Do dziecka mówcie dużo, ale powoli, wyraźnie, krótkimi zdaniami, o rzeczach dla niego zrozumiałych
Powtarzaj i rozbudowuj zdania dziecka, np. “ To jest pies.” “To jest duży pies”.
Nie zapominaj o intonacji
Codziennie poświęcaj czas na rozmowę
Nie gaś naturalnej skłonności dziecka do mówienia obojętnością, cierpką uwagą lecz słuchaj uważnie, zadawaj pytania
Nie zawstydzaj dziecka, nie śmiej się z wadliwej wymowy, hamuje to chęć do mówienia, a w konsekwencji zaburza dalszy rozwój mowy
Dziecka leworęcznego nie należy zmuszać do posługiwania się prawą ręką, naruszenie sprawności ruchowej zaburza funkcjonowanie mechanizmu mowy, prowadzi często do zaburzeń mowy, a szczególności do jąkania
Nie należy wymagać zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek; dziecko nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicuje słuchowo dźwięki mowy, a zmuszone do artykulacji zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać, wymawiać nieprawidłowo; tworzymy u dziecka w ten sposób błędne nawyki artykulacyjne, które jest bardzo trudno zlikwidować
Jeśli niepokoi nas cokolwiek w wymowie dziecka należy skonsultować to ze specjalistą
Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane na terapię logopedyczną pamiętaj, że nie polega ona tylko na przychodzeniu do logopedy
Dokładnie i systematycznie wypełniajcie w domu zalecenia logopedy
Wykażcie cierpliwość jeśli dziecku coś nie wychodzi, nie zniechęcajcie się
Bądźcie konsekwentni w wykonywaniu ćwiczeń
Nie oczekujcie na “cudowną pigułkę”, która sprawi, że dziecko będzie mówiło poprawnie – takiej jeszcze nie wymyślono
Pomóżcie swojemu dziecku opanować prawidłową wymowę

Uwaga rodzice!

Istnieją czynniki wpływające na rozwój wad wymowy, które możecie zminimalizować lub wyeliminować. Należą do nich:
Długie używanie smoczka
Picie przez smoczek
Podawanie dzieciom rozdrobnionych, przetartych pokarmów
Niesprawne narządy artykulacyjne
Słabe napięcie mięśni twarzy i języka
“złe” oddychanie (przez usta)
Negatywne wzorce

Uwagę rodziców powinno zwrócić gdy:

Dziecko ma stale otwarte usta
Widoczna jest asymetria twarzy dziecka, np.. wykrzywianie ust
Niska sprawność pracy narządów mowy
Dziecko głośno mówi (zawsze)
Nie wykonuje poleceń, nie odpowiada na pytania od razu, robi to po kolejnym powtórzeniu poleceń (może występuje wada słuchu)

Istotnym elementem profilaktyki wad wymowy jest świadomość rodziców i najbliższego otoczenia dziecka. Częste wykonywanie ćwiczeń narządów mowy, ćwiczeń oddechowych, masaży twarzy, zachęcanie dziecka do mówienia, rozwijanie wyobraźni.